Pre-intermediate Japanese: ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น ระดับ JLPT N5

คอร์สภาษาญี่ปุ่นปัจจุบันเบื้องต้น ระดับ JLPT N5 (สอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่นขั้นแรกสุด) สำหรับผู้มีพื้นฐานมาก่อน ปูพื้นฐานสู่ระดับสูงขึ้นต่อไป

ราคาเบื้องต้น 

6,980 บาท

ยังมีที่เรียนว่าง

รายละเอียด

คอร์สนี้เปิดรับสมัครอยู่ทั้งหมด 2 รอบ

ทุกรอบเนื้อหาเหมือนกัน เลือกวันและเวลาเรียนได้ในหน้ากรอกข้อมูลสำหรับสมัครเรียน
 

1. คอร์สหลังเลิกงาน วันพฤหัสเย็น เริ่ม 7 ก.พ.

เริ่มเรียนวันพฤหัสบดีที่ 7 ก.พ. ถึง 9 พ.ค. 2562
เรียนสัปดาห์ละ 1 ชั่วโมง 25 นาที ทุกวันพฤหัสบดี 19:00-20:25 น. หยุด 21 ก.พ., 18 เม.ย. และ 2 พ.ค.

หรือ

2. คอร์สวันอาทิตย์บ่าย เริ่ม 26 พ.ค.

เริ่มเรียนวันอาทิตย์ที่ 26 พ.ค. ถึง 21 ก.ค. 2562
เรียนสัปดาห์ละ 1 ชั่วโมง 50 นาที ทุกวันอาทิตย์ 14:10-16:00 น. หยุด 7 ก.ค.

ระยะเวลาเรียนตลอดทั้งคอร์ส: ประมาณ 15 ชั่วโมง
จำนวนผู้เรียนต่อห้อง: ไม่เกิน 6 คน
สถานที่เรียน: ใช้สถานที่ที่ทาง Pittarii! จัดไว้ให้

จุดเด่นของคอร์สนี้

01

เสริมพื้นฐานที่มีให้แน่นขึ้น เน้นความเข้าใจมากขึ้น

คอร์สนี้จะเรียนไวยากรณ์ระดับต้นของภาษาญี่ปุ่น ในระดับที่เทียบเท่ากับการสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่นระดับแรก (JLPT N5) และปูพื้นฐานเพื่อให้ไปต่อในระดับ JLPT N4 ต่อไปในอนาคตได้ โดยเสริมคำศัพท์ที่จำเป็นและประโยคพื้นฐานในภาษาญี่ปุ่น รวมถึงไวยากรณ์บางส่วนที่เกี่ยวเนื่องถึงระดับ JLPT N4

02

เน้นทักษะการคิดและเรียงลำดับประโยค

กระบวนการคิดเป็นสิ่งสำคัญต่อการเรียนภาษาญี่ปุ่นในระดับต้น เนื่องจากโครงสร้างภาษาและรูปแบบประโยคของภาษาญี่ปุ่นที่แตกต่างจากภาษาไทยโดยสิ้นเชิง ทำให้ต้องปรับกระบวนการคิดใหม่ และเน้นการเรียงลำดับประโยค หรือแต่งประโยคออกมาเพื่อสื่อสารให้ได้คล่องขึ้น คอร์สนี้จะเน้นการฝึกอ่านและแต่งประโยคโดยใช้ไวยากรณ์พื้นฐานเป็นหลัก

03

เน้นความละเอียดทุกทักษะ

คอร์สนี้เน้นทั้งคลังคำศัพท์ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น ตัวอักษรญี่ปุ่นและอักษรจีนในภาษาญี่ปุ่น (คันจิ) รวมถึงไวยากรณ์พื้นฐานระดับ JLPT N5 และต่อเนื่องไปถึงระดับ JLPT N4 จึงมีความเข้มข้น และเน้นอธิบายอย่างละเอียดเพื่อความเข้าใจและการนำไปใช้ มากกว่าการติวเพื่อไปทำข้อสอบอย่างเดียว

คอร์สนี้เหมาะกับใคร?

คอร์สนี้เหมาะกับผู้ที่มีพื้นฐานภาษาญี่ปุ่นมาก่อนเล็กน้อย และต้องการปรับพื้นฐานใหม่ เหมาะกับนักเรียนสายศิลป์-ญี่ปุ่นชั้น ม.4-5 ที่ต้องการทบทวนพื้นฐานให้แน่น หรือนักเรียนมัธยมทั่วไป และพี่ๆ มหาวิทยาลัยหรือวัยทำงานก็สมัครเรียนได้เหมือนกัน แนะนำให้ลงคอร์ส Basic Japanese มาก่อน หรือเรียนหนังสือ Minna no Nihongo มาแล้วอย่างน้อย 1 เล่ม