Brush-Up Japanese: การเขียนและอ่านภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น สำหรับนักเรียน

คอร์สภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้นสำหรับนักเรียนมัธยม ระดับ JLPT N5-N4 เพื่อทบทวน เสริมพื้นฐานเดิมให้แน่น โดยเฉพาะทักษะการเรียบเรียงประโยคและอ่านจับใจความ และทักษะอื่นที่ต้องการ

ราคาเบื้องต้น 

5,780 บาท

รายละเอียด

ติดต่อสอบถามและสมัครเรียนได้ทันที

สามารถเลือกเรียนได้ตามวัน และช่วงเวลาดังต่อไปนี้

วันที่เลือกเรียนได้: วันอังคาร, วันพุธ, วันพฤหัสบดี, วันศุกร์
ช่วงเวลาที่เลือกเรียนได้: ตั้งแต่ 12:00-20:00 น.
ระยะเวลาที่เลือกเรียนได้: 2.5 ชั่วโมง x 8 ครั้ง หรือ 2 ชั่วโมง x 10 ครั้ง
ความถี่: 1-3 ครั้งต่อสัปดาห์ ตามความเหมาะสม

สอบถามและจองตารางเรียนได้ที่ LINE: @Pittarii
(คอร์สนี้รับสมัครพร้อมกันอย่างน้อย ตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป เฉพาะนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า)

เบื้องต้น หากพื้นฐานภาษาญี่ปุ่นไม่แน่น แนะนำให้เรียนสัปดาห์ละครั้งในช่วงแรก

ระยะเวลาเรียนตลอดทั้งคอร์ส: ประมาณ 20 ชั่วโมง
จำนวนผู้เรียนต่อห้อง: ไม่เกิน 5 คน
สถานที่เรียน: ใช้สถานที่ที่ทาง Pittarii! จัดไว้ให้

จุดเด่นของคอร์สนี้

01

รื้อฟื้น ทบทวนพื้นฐานภาษาญี่ปุ่นใหม่ผ่านการอ่าน

ตั้งแต่การเขียนตัวอักษรถึงการออกเสียงและไวยากรณ์พื้นฐาน รวมไปถึงเรื่องที่นักเรียนชาวไทยผิดพลาดกันบ่อย คอร์สนี้จะปูพื้นฐานทุกอย่างซ้ำอีกรอบสำหรับผู้ที่เคยเรียนมาก่อน ด้วยการเขียนและอ่านจับใจความ สำหรับเรียนต่อในระดับที่สูงขึ้นให้เข้าใจได้มากกว่าเดิม เพราะหากพื้นฐานเดิมที่มีไม่แน่นพอ จะไม่สามารถดึงเอาศักยภาพภาษาญี่ปุ่นที่มีอยู่ออกมาใช้ได้เต็มร้อย หรือหากไม่เคยเรียนภาษาญี่ปุ่นมาก่อน ก็เริ่มเรียนใหม่ตั้งแต่ต้นได้

02

ต้องใช้ได้จริง อ่านออก เขียนได้ พูดได้ ทำข้อสอบได้

นอกจากจะเสริมพื้นฐานให้มั่นคงแข็งแรง และแก้ไขข้อผิดพลาดของผู้เรียนแล้ว คอร์สนี้จะเน้นการนำความรู้ภาษาญี่ปุ่นที่มี ไปใช้กับข้อสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น (Japanese Language Proficiency Test; JLPT) และใช้สำหรับฝึกสนทนาในชีวิตประจำวัน โดยเน้นเพิ่มทักษะการเรียบเรียงประโยค และอ่านจับใจความให้มากขึ้น สำหรับนำไปใช้ประกอบทักษะอื่นต่อไป

03

เน้นเนื้อหาสำคัญแบบ Intensive ตามระดับผู้เรียน

เนื้อหาคอร์สนี้ครอบคลุมตั้งแต่ตัวอักษรญี่ปุ่น, อักษรจีน (คันจิ) การใช้คำศัพท์กับรูปประโยคต่างๆ โดยเฉพาะการอ่านจับใจความประโยค เขียนเรียงความสั้น และโต้ตอบบทสนทนาในชีวิตประจำวัน ในระดับ JLPT N5 จนถึง JLPT N3 ขั้นต้น เพื่ออัดพื้นฐานเดิมให้แน่น และปูทางสำหรับการเรียนภาษาญี่ปุ่นต่อไปในอนาคต

คอร์สนี้เหมาะกับใคร?

คอร์สนี้เหมาะกับนักเรียนทุกคน ไม่ว่าจะเป็นผู้ที่มีพื้นฐานภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้นมาเล็กน้อย (ตั้งแต่ระดับ JLPT N5 หรือ N4) หรือคนที่มีพื้นฐานเดิมไม่แน่น และต้องการปรับพื้นฐานใหม่ รวมถึงผู้ที่ไม่เคยมีพื้นฐานมาก่อน

เหมาะกับนักเรียนสายศิลป์-ญี่ปุ่นชั้น ม.5-6 ที่ต้องการทบทวนพื้นฐานให้แน่นสำหรับสอบเอ็นทรานซ์ แอดมิชชั่น และ PAT 7 วิชาภาษาญี่ปุ่น หรือนักเรียนมัธยมทั่วไปที่ไม่มีพื้นฐาน หรือเคยเรียนภาษาญี่ปุ่นมาก่อน ก็สมัครเรียนได้เช่นกัน

คอร์สนี้เนื้อหาจะเปลี่ยนไปตลอดเวลา และปรับความยาก-ง่ายให้เข้ากับผู้เรียนแต่ละคนได้ในคลาสเดียวกัน เช่น คนที่มีพื้นฐานไม่แน่น จะได้แบบฝึกหัดระดับง่าย ประมาณระดับ JLPT N5-N4 ส่วนคนที่มีพื้นฐานค่อนข้างดี จะได้รับแบบฝึกหัดระดับ JLPT N4-N3

เพราะฉะนั้น คอร์สนี้สามารถสมัครเรียนซ้ำ 2 รอบ (รวมเป็น 42 ชั่วโมง) ได้ หากต้องการฝึกฝนเพิ่มเติมให้พื้นฐานเดิมแน่นขึ้น